Директор програми

Ми часто чуємо від людей навколо нас: «Є Біблія, а є життя». Їх, справді, важко поєднати, i навіть якусь частину Біблії з частиною нашого життя. Це як спроби побудувати міст через бурхливу річку культури, повсякденні відволікання та наші власні обмеження.

Але ми знаємо, що Бог звертається до нас не лише через частини Біблії, але навіть більше – через усе Писання. І Він хоче досягати не тільки деякі сфери нашого життя, а усі і повсякденно, з понеділка по неділю. І не тільки змінити наше життя, але й життя людей навколо нас: в церкві, в навчальних закладах чи на робочому місці.

Ми хочемо побудувати міст між БІБЛІЄЮ У ЇЇ ПОВНОТІ Й УСІМ ЖИТТЯМ. І не лише щоб перейти по ньому самим, але й щоб провести ним інших. Саме на це націлена програма, частиною якої ми запрошуємо вас стати.

Річард Перхай, Ph. D.,
директор програми «Магістр біблійного богослов’я»

Про програму

Місія:
Місія програми «Магістр біблійного богослов’я» (далі МББ) ― підготувати лідерів до вмілого використання усього Слова Божого для підготовки тих, хто готуватиме інших, для церкви, християнської академічної сфери та суспільства.

Бачення:
Наше бачення — наповнювати Христову церкву компетентними віруючими, здатними використовувати всю Біблію у всіх сферах життя і виконувати Його Велике доручення, щоб усі народи раділи правлінню Царя Ісуса.

Завдання:

Наше завдання — розвинути у студентів навички лідерства, викладання та дослідження. Курси розроблені так, щоб вплинути на інтелект (розум), цінності (серце) та навички (руки) студента. Наші цілі ґрунтуються на Слові Божому та узгоджені з результатами навчання, визначеними КБС:

 1. Підготувати студентів, щоб вони були здатними вивчати будь-який уривок Святого Писання і розуміти його в безпосередньому первинному контексті, контексті книги та у контексті усієї сюжетної лінії Біблії, а також як цей текст сприймався Церквою протягом її історії, щоб правильно застосовувати Боже Слово в житті та служінні.
 2. Плекати в студентах та всіляко заохочувати їх до глибшої взаємодії зі Святим Писанням для провадження мудрого життя у сім'ї, церкві та суспільстві.
 3. Бути залученими у життя студентів та взаємодіяти з проблемами, з якими вони стикаються і які виникли під впливом навколишньої культури (світської, православної чи євангельської), у світлі всієї Біблії для здійснення усього Божого задуму (Дії 20:27) і з огляду на традицію християнської церкви. 
 4. За допомогою Писання допомогти студентам розробити ефективний інструментарій для оцінки та вирішення важливих культурних питань у суспільстві, церкві, на робочому місці, у сім'ї та у власному житті.
 5. Розвивати у студентів навички лідерства, викладання та дослідження (і подальшого розповсюдження цих результатів за допомогою письмових робіт, аудіо та/або відеоматеріалів), щоб ефективніше готувати тих, хто згодом готуватиме інших.

Головні цінності:

 1. ЦІЛІСНІСТЬ ЖИТТЯ. Ми цінуємо підготовку студентів до цілісного життя, коли вони займаються керівництвом, навчанням та дослідницькою роботою, готуючи тих, хто готуватиме інших.
 2. УСЯ БІБЛІЯ. Ми цінуємо Біблію у її повноті як найголовніше та найавторитетніше джерело для життя та служіння студентів у сім’ї, церкві та суспільстві, а також намагаємося зрозуміти, як історія і культура країни, де ми живемо, впливають на застосування нами Слова Божого.
 3. ХРИСТОЦЕНТРИЧНІСТЬ. Ми цінуємо як різноманітність, так і єдність Біблії, яка вказує нам на Христа (Ів. 5:39, 46; Лк. 24:27, 44).
 4. НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЯ. Ми цінуємо мотивоване, постійне, добровільне навчання у житті наших студентів і викладачів, як вираження смирення на шляху освячення і уподібнення до образу Христа (Рим. 8:29).
 5. ПЕРЕДАЧА ЕСТАФЕТИ. Ми цінуємо підготовку студентів, які готуватимуть наступне покоління, належним чином зважаючи на церковну та місцеву історію, яка впливає (іноді непомітно) на те, як ми читаємо Біблію та як живемо та здійснюємо служіння.
 6. ЗДОРОВА ЦЕРКВА. Ми цінуємо Ісуса як Голову Церкви, а тому цінуємо і здорові церкви, які слухаються свого Господа та Нареченого і поклоняються Йому, звіщаючи своїм життям, роботою та служінням Добру новину народам і набуваючи учнів (Мт. 28:20).
 7. АКТУАЛЬНІСТЬ. Ми цінуємо таке християнське служіння, яке словом і ділом проникає в культуру навколо себе за допомогою Христової Євангелії, яке розуміє сучасний світогляд і стан людей та веде їх до нового життя з Ісусом.

 

Як вступити

На програмі МББ зарахування студентів на навчання відбувається навесні та влітку 2024 року. Наступний набір буде в 2027 році. Далі щороку за умови наявності достатньої кількості абітурієнтів, але не рідше одного разу на три (3) роки.

Абітурієнт магістерської програми повинен відповідати наступним критеріям:

 1. Бути народженим згори, хрещеним по вірі (тобто в свідомому віці).
 2. Бути членом євангельської церкви принаймні 3 роки.
 3. Погоджуватися з доктринальними твердженнями КБС і підписатися під ними (частина «Анкета абітурієнта»).
 4. Мати ступінь бакалавра світського вузу, семінарії чи біблійного коледжу (мінімум 96 кредитів програми бакалавра КБС або відповідної до неї).
 5. Надати всі необхідні документи.
 6. Продемонструвати академічні здібності.

Абітурієнт повинен заповнити і надати в семінарію всі нижчевказані документи:

 1. Анкета абітурієнта
 2. Рекомендації двох осіб, які не є родичами абітурієнта.
 3. Рекомендація пастора церкви, до якої належить абітурієнт.*
 4. Копії документів про вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра, додаток до диплому з оцінками і середній бал атестата); оригінали слід надати після зарахування на навчання.
 5. Копія паспорта (головні сторінки і реєстрація).
 6. Копія ідентифікаційного коду.
 7. Фотографія портретна, розмір 500х500 px.

* – якщо абітурієнт є пастором, пасторську рекомендацію повинен заповнити керівник обласного об’єднання, а дві інші рекомендації – інші місцеві пастори.

Академічна різниця (для абітурієнтів із світських вузів)

Абітурієнти, які мають вищу освіту бакалаврського ступеня, отриману в акредитованому світському вузі, можуть вступати на програму MББ, але повинні при цьому скласти обов'язкову академічну різницю. Для складання курсів академічної різниці вони можуть обрати чотири способи.

Курс № Назва курсу Кредити
OT 101 Огляд Старого Заповіту 1* 4
OT 102 Огляд Старого Заповіту 2* 4
NT 201 Огляд Нового Заповіту 1* 4
NT 202 Огляд Нового Заповіту 2* 4
TH 201 Богослов’я 1* 4
TH 202 Богослов’я 2 4
TH 301 Богослов’я 3* 4
TH 302 Богослов’я 4 4  Всього 32

*Ці курси студенти повинні пройти до початку навчання з оцінкою не нижче С (70 %). Решту курсів необхідно пройти до закінчення третього семестру (перше півріччя другого року навчання). У разі невиконання цих вимог навчання студента на магістерській програмі буде призупинено.

Київська богословська семінарія планує створити у 2021-2022 академічному році наступні онлайн-курси:

Курс № Назва курсу Кредити
OT 101 Огляд Старого Заповіту 1 4
NT 201 Огляд Нового Заповіту 1 4
TH 201 Богослов’я 1 4
TH 301 Богослов’я 3 4

Абітурієнт також може пройти відповідні онлайн-курси у партнерів КБС, Інституту церковного служіння, попередньо узгодивши заявку з Академічним офісом КБС. Для цього необхідно звернутися в офіс ІЦС або надіслати запит на адресу: secretar@cmieurasia.org (або MastersBT@ktsonline.org).

Для зарахування курсів абітурієнту необхідно заповнити відповідну форму і надати її в Академічний офіс. Форма доступна на сайті семінарії в розділі «Академічний офіс — Форми і процедури».

 1. Пройти нижчеперелічені курси в Київській богословській семінарії зі студентами бакалаврської програми (дати проведення курсів див. на сайті семінарії).
 2. Пройти курси онлайн.
 3. Зарахувати необхідні курси (включаючи онлайн-курси) з інших християнських вищих навчальних закладів, якщо їх оцінка С (70 %) або вища. Якщо християнський ВНЗ не дотримується стандартів ЄААА, то абітурієнту необхідно зробити запит в академічний офіс цього закладу з проханням надати академічну виписку, завірену печаткою, із вказаною інформацією про кредитне навантаження курсів згідно ЄКТС. У разі неможливості визначення кредитного обсягу курси не можуть бути зараховані і в такому випадку абітурієнт повинен скористуватися варіантами 1, 2 або 4.
 4. Пройти самопідготовку, опрацювавши задану богословську літературу (для отримання необхідної інформації щодо літератури абітурієнту слід звернутися в офіс програми).

У разі обрання варіантів 3 і 4, після зарахування курсів або самопідготовки, абітурієнт має пройти кваліфікаційні іспити на загальне знання Біблії та основ богослов’я.

Київська богословська семінарія робить все необхідне для прискореного складання академічної різниці, а тому дозволяє для більшої зручності комбінацію вищевказаних варіантів. У цьому випадку необхідно звернутися до директора програми МББ для складання адаптованого плану.

За додатковою інформацією звертатися: MastersBT@ktsonline.org; info@ktsonline.org; +380-63-842-39-59.

Навчальний план

Навчальний план програми «Магістр біблійного богослов'я» розрахований на 3 (три) роки. Навантаження програми складає 90 кредитів ЄКТС: шістнадцять загальносемінарських курсів (48 кредитів), вісім спеціалізованих курсів (24 кредити), дипломна магістерська робота (9 кредитів), практикум та менторські зустрічі (9 кредитів). Обсяг кожного курсу становить 3 кредити ЄКТС.

Основна частина навчальної програми складається з експозиційних курсів та курсів біблійного богослов’я, мета яких розвинути у студентів навички використовувати всю Біблію для підготовки тих, хто готуватиме інших (учнівство, що породжує учнівство). Курси змішаної форми навчання і включають 6 тижнів попередніх інтерактивних онлайн-завдань, три з половиною дні занять в аудиторії (КБС) та 6 тижнів післяаудиторних інтерактивних онлайн-завдань, під час виконання яких студенти інтегрують набуті знання у своє особисте, сімейне життя, у служіння в церкві та у суспільне життя.

Курси магістерської програми «Біблійне богослов'я»:

Ми розглядаємо теми курсів з чотирьох позицій:

 1. біблійного богослов’я (що про це каже уся Біблія?);
 2. історичного богослов’я (що про це каже церковна історія і чому?);
 3. соціокультурного контексту (як місцева сучасна культура, наприклад, світська українська, православна та євангельська, дивиться на це і чому саме так?) та
 4. власного служіння (як три попередні погляди впливатимуть на підхід студента до розгляду конкретної теми в особистому і сімейному житті, у служіння для церкви і суспільства).

Кожний курс становить 3 (три) кредити ЄКТС.

Перший рік навчання

BT 501 - Метод в біблійному богослов’ї

Вступний курс, який підкреслює єдність Біблії та допомагає розвивати навички аналізу біблійного тексту чи книги у світлі цілого канону, використовуючи як рідну, так і біблійну мови.

BE 501 - Експозиція літератури мудрості і поетичної літератури

Дізнайтеся, як досліджувати і викладати біблійні книги мудрості та поетичну літературу, використовуючи як рідну, так і біблійні мови.

BT 502 - Біблійне богослов’я Старого Заповіту

Дізнайтеся, яким чином СЗ вписується у великий біблійний мета-наратив і чому він є основою для розуміння НЗ.

BE 502 - Експозиція пророчої літератури

Дізнайтеся, як досліджувати і викладати пророчу літературу, використовуючи як рідну, так і біблійні мови.

BT 503 - Богослов’я Нового Заповіту

Дізнайтеся, як частини Нового Завіту вписуються у всю біблійну історію і як це стосується нашого життя та служіння.

BE 503 - Експозиція оповідної літератури (наративних книг)

Дізнайтеся, як досліджувати і викладати біблійну розповідну літературу, використовуючи як рідну, так і біблійні мови.

Другий рік навчання

NT 601 - Грецька мова Нового Заповіту для життя та служіння

Дослідіть, як грецька мова НЗ може впливати на пасторів-богословів. Вивчіть необхідний словниковий запас і граматику для перекладу та тлумачення новозавітних текстів, використовуючи наявні інструменти біблійної грецької.

BE 504 - Експозиція епістолярної літератури

Дізнайтеся, як досліджувати і викладати біблійну епістолярну літературу, використовуючи як рідну, так і біблійні мови.

OT 601 - Єврейська мова Старого Заповіту для життя та служіння

Дослідіть, як єврейська мова СЗ може впливати на пасторів-богословів. Вивчіть необхідний словниковий запас і граматику для перекладу та тлумачення старозавітних текстів, використовуючи наявні інструменти біблійного івриту.

BT 605 - Біблійне богослов’я духовного формування

Дослідить біблійне богослов’я духовного формування і сучасні методи у порівнянні з основними підходами, які церкви використовувати впродовж історії.

TH 625 - Біблійна апологетика

Познайомтеся з біблійними принципами апологетики у порівнянні з основними апологетичними підходами, які використовувала церква. Курс включає рольові ігри, вуличні опитування та дискусії.

BT 631 - Біблійне богослов’я церкви і служіння

Дослідіть біблійні пріоритети та цілі церкви порівняно з тими, що простежувалися впродовж історії, та очікуваними в сучасному суспільстві. Студенти мають оцінити цілі та пріоритети власної помісної церкви.

Третій рік навчання

TH 651 - Логіка, філософія та богослов’я

Дізнайтеся, як логіка, філософія та богослов'я поєднуються з біблійної точки зори (позиції), а також з позиції історії церкви та місцевої культури з метою кращого біблійного тлумачення та передачі біблійного богослов’я сьогодні.

BT 633 - Біблійне богослов’я церкви у суспільстві

Дізнайтеся, як церква може і повинна залучати місцеві громади та долучатися до вирішення соціальних проблеми на основі практичного вчення Біблії від Буття до Об'явлення. Розгляд теми милосердя, благовістя, місії, справедливості тощо.

TH 671 - Аналіз світогляду

Євангельський біблійно-богословський світогляд порівнюються з різними світоглядами, особливо у місцевій сучасній популярній культурі.

BT 691 - Біблійне богослов’я і питання сучасності

Фінальній курс, покликаний удосконалити навички вирішення сучасних проблем через огляд та викладання всієї Біблії. Кращі підсумкові роботи будуть опубліковані.

Окрім загальносемінарських курсів, студенти МББ повинні пройти 8 (вісім) спеціалізованих курсів (3 кредити кожен) відповідно до обраної спеціалізації (див. «Спеціалізації»). Наступні 3 (три) з них студенти всіх спеціалізацій проходять разом.

Курс № Назва курсу Кредити
SC 608 Вступ до богословських та місіологічних досліджень 3
SC 605 Лідерство 3
SC 608 Викладання та адміністрування вищої освіти 3  Всього: 9

В останній семестр навчання студенти програми пишуть і захищають магістерську дипломну роботу.

Підготовка дипломної роботи буде проходити в три етапи:

 • робота з джерелами та вибір теми – 2 кредити
 • робота з джерелами та дослідження теми – 3 кредити
 • робота з джерелами, написання роботи та її захист – 4 кредити
Курс № Назва курсу Кредити
MP 603 Дипломна магістерська робота 9  Всього: 9

На додаток до вищевказаного, протягом всього курсу навчання студенти МББ відвідуватимуть менторські зустрічі, які включено в академічне навантаження програми, а також виконуватимуть завдання з практикуму:

Курс № Назва курсу Кредити
ET/PL/YM 501 Менторські зустрічі та Практикум 1 3
ET/PL/YM 587 Менторські зустрічі та Практикум 2 3
ЕT/PL/YM 687 Менторські зустрічі та Практикум 3 3  Всього: 9

Спеціалізації

Богослов'я повсякдення

Спеціалізація розроблена спеціально для тих, хто має світський ступінь бакалавра, чия робота пов’язана з бізнес-світом і хто хоче: 1) стати більш ефективними у своїй роботі і 2) розуміти та застосовувати Біблію ефективніше, щоб щодня служити своїй родині, церкві, громаді та на роботі.

ET 501 - Принципи богослов'я повсякдення (S1-1)

Огляд актуальності та необхідності богослов’я (правильного погляду на Бога, людство і світ) у повсякденному робочому світі та введення в спеціалізацію. Ми дивимось на це через призму Біблії, порівнюючи з тим, як церква розглядала ці питання на протязі історії, і як дивиться на це місцева культура. Студенти роздумують про те, як включити правильні погляди на Бога, людство і світ у своє повсякденне життя.

ET 503 - Просто етика (для життя та праці) (S1-3)

Студенти роздумують над тим, як вони застосовують богослов’я повсякдення на роботі та вдома, запитуючи, як воно впливає на моральні рішення. Ми розглядаємо існуючі підходи загальної та ділової етики як базу для порівняння з християнською етикою повсякдення. Будуть проаналізовані практичні життєві ситуації (case studies), що допоможе глибше зрозуміти та проілюструвати застосування етики в робочому світі. Студенти будуть роздумувати та застосовувати її в ситуаціях, пов'язаних з власним життям та роботою.

ET 504 - Біблійне богослов’я праці (S2-1)

Студенти роздумуватимуть над тим, як вони застосовують богослов’я та християнську етику на роботі та вдома. Під час нашої спільної розробки богослов’я праці від Буття до Одкровення студенти будуть розважати про те, як різні автори Священного Писання дивляться на працю. Так само ми порівняємо ці погляди з ключовими богословами та практиками минулих віків. У кінці студенти повинні відповісти, як цей біблейський погляд на працю має змінити їхні цілі та завдання в їхній роботі та кар'єрі.

ET 606 - Підвищення продуктивності праці (S2-3)

Студенти вивчатимуть біблійне вчення про продуктивність праці та познайомляться із сучасними підходами до продуктивності від практиків з ділового світу. Студенти будуть застосовувати підхід «проблема-вирішення», вдосконалюючи робочі проекти за вибором (включаючи роботу на дому) та мають повідомити про свій прогрес.

ET 607 - Публічне богослов'я (S3-1)

Завершальний курс спеціалізації, що має продовжити підготовку до дипломної роботи. Студенти роздумують над усіма спецкурсами (пам’ятаючи також про базові курсі програми) під час розгляду проблеми, яка вимагає значущих виправлень в умовах конкретного робочого середовища. Це контрактний курс, на якому студенти заздалегідь визначають: 1) проблему, що вимагає виправлення; 2) ресурси (Священне Писання, книги, статті, подкасти, блоги, відео, інтерв’ю тощо), необхідні для розв’язання проблеми і 3) запропоноване рішення (розв’язання).

 

Молодіжне служіння

Спеціалізація «Молодіжне служіння» створена для українських молодіжних пасторів та працівників, які бажають впливати на молодь як у власній церкві, так і на національному та міжнародному рівнях. Вона призначена підготувати зростаючого служителя молоді керувати, навчати інших та писати ресурси для молодіжного служіння, щоб охопити кожну людину Благою звісткою Ісуса Христа.

YM 501 - Філософія молодіжного служіння

YM 503 - Глобальна та місцева молодіжна культура

PС YM 504 - Складання ресурсів для молодіжного служіння

YM 606 - Душеопіка в молодіжному служінні

YM 607 - Керівники молодіжного служіння (семінар)

Пасторське служіння

Якщо Ви пастор, який отримав ступінь бакалавра (B.Th.) програми пастирського керівництва в КБС або іншій школі, і хочете стати ефективнішим у лідерстві, дослідженнях та проповідуванні у вашій помісної церкві та / або в навчальному закладі для підготовки наступного покоління лідерів-пасторів, тоді ця спеціалізація для Вас.

PL 501 - Філософія пасторського служіння

Вступний курс програми, який допомагає побачити загальну картину пасторського служіння у Святому Письмі, місце пасторського служіння в сучасній церкві та в суспільстві в цілому.

PT 503 - Пастор та сучасні проблеми

Пастор не має права робити вигляд, що він і його церква живуть в 20-му чи навіть 19-му столітті. Виклики сьогодення – реальність нашого життя і водночас можливості для служіння, зростання церкви і проповіді Євангелія. Курс допоможе не лише помічати і критично оцінювати новітні проблеми, з якими стикається церква, але й дасть дієві навички для того, щоб вічні істини Писання застосовувати сьогодні вірно і рішуче.

PT 504 - Історія пасторського служіння

Огляд історії християнства з акцентом на дослідження пасторського служіння в різні періоди. Ми не лише побачимо, що у всі часи служіння звершували такі ж недосконалі, як ми, люди, але й зможемо взяти практичні уроки і корисні поради для власного життя та служіння.

PT 606 - Поглиблений курс гомілетики для пасторів

Курс допомагає робити більш якісний перехід від екзегетичного конспекту до конспекту гомілетичного. Також студенти отримають основні навички для того, щоб отримувати і давати якісний змістовний відгук-фідбек на окрему проповідь та служіння Слова у церкві в цілому.

PT 607 - Здоров’я та відновлення церкви

Не розмір, не бюджет і не кількість діючих програм – саме здоров’я церкви є одним із найважливіших і водночас найменш використовуваних вимірів церкви. Так само як здоров’я людини складається з багатьох чинників, так і здоров’я церкви – це сукупність духовної зрілості всіх її членів (в першу чергу лідерів та служителів). Протягом курсу студенти зможуть не лише розрізняти здорову церкву від нездорової, але й розуміти, яким чином вести церковну громаду в оновленні та подальшому зростанні.

Пасторсько-капеланське керівництво

Якщо ви служитель церкви та хочете поглибити свої знання та навички як капелана та отримати ступень магістра (MDiv) на програмі «Пасторсько-капеланського керівництва», тоді ця спеціалізація для вас.

PL 501 - Філософія пасторського служіння чи ET 501 Принципи богослов'я повсякдення

ET 503 - Просто етика (для життя та роботи)

PС 504 - Вступ до капеланського служіння з душеопіки

PC 606 - Навички для душпастирської опіки

ET 607 - Публічне богослов'я