Директор програми

Вітаю вас, брати і сестри, ім’ям нашого Господа Ісуса Христа! Ми живемо в час, сповнений труднощів та сподівань. Я вірю, що більш за все ми потребуємо чути Божі слова. Тому на програмі «Біблійні дослідження» в Київській богословській семінарії ми присвячуємо себе більш ретельному та уважному вивченню Слова Божого. У нас, віруючих, немає іншого послання та іншої надії. Наша земля потребує віруючих людей, які уважно вивчають Біблію і прагнуть поділитися з іншими світлом та мудрістю Писання.

На нашій програмі ми вивчаємо Біблію на оригінальних мовах: древньогрецькій і древньоєврейській – аби розуміти більше, ніж просто переклад. Завжди, коли Бог провадив пробудження в церкві та зміни в історії, Він давав Своїм людям бажання повернутися до Писання. Ласкаво просимо приєднатися до нашої програми «Біблійні дослідження!»

Марк МакДоннел,
директор програми «Біблійні дослідження»

Про програму

Місія:
Місія спеціалізації «Біблійні дослідження» – навчити і підготувати студентів до кращого розуміння та ефективної передачі Слова Божого як в навчальних закладах, так і в церквах.

Бачення:
Ми хочемо бачити в євангельських навчальних закладах і церквах України та Євразії вчителів і пасторів, які своїм життям відображають любов до Бога і Його Слова, прищеплюють іншим любов до Нього та послух і які виконують Велике доручення в своїх містах і селах.

Завдання:

 1. Забезпечити студентів всебічною освітою з акцентом на богословські та біблійні дослідження.
 2. Прищепити студентам бачення і любов до біблійних досліджень для кращого розуміння та передачі істин Писання.
 3. Ознайомити студентів з важливими богословськими і герменевтичними системами з метою розширення їх розуміння Писання. 
 4. Навчити студентів займатися ретельною, точною, а також ефективною богословською і біблійною екзегезою.
 5. Підготувати студентів до викладацької праці в навчальних закладах і церквах через викладання практичного матеріалу та через набуття практичного досвіду.

Основні цінності:

 1. Ми цінуємо вивчення Біблії на мові оригіналу (Неєм. 8:8).
 2. Ми усвідомлюємо потребу церкви у вчителях і цінуємо здорове біблійне вчення в навчальних закладах і церквах (Еф. 4:11-12).
 3. Ми цінуємо високі академічні стандарти, підтримуючи професійність в освіті та чіткість і ясність в усній та письмовій комунікації.
 4. Ми цінуємо практичний досвід, що має велике значення для розвитку навичок досконалого вчителя.
 5. Ми цінуємо навчання як вкрай важливу частину Великого доручення (Мт. 28:20). 

 

Як вступити

Абітурієнт базової програми навчання повинен відповідати наступним критеріям:

 1. Бути народженим згори, хрещеним по вірі (тобто в свідомому віці) і бути членом євангельської церкви.
 2. Погоджуватися з доктринальними твердженнями КБС і підписатися під ними (частина «Анкета абітурієнта»).
 3. Мати повну середню освіту.
 4. Надати всі необхідні документи.
 5. Продемонструвати академічні здібності.

Абітурієнт повинен заповнити і подати до академічного офісу всі вказані документи:

 1. Анкета абітурієнта (копії всіх документів про освіту: атестат про повну загальну середню освіту, диплом бакалавра, спеціаліста, магістра, включаючи додаток з оцінками і середній бал атестата; сертифікат ЗНО (за наявності); оригінали документів про освіту слід надати після зарахування до семінарії. Копія паспорта (головні сторінки і сторінка з інформацією про сімейний стан); копія ідентифікаційного коду)
 2. Рекомендації двох осіб, які не є родичами абітурієнта.
 3. Рекомендація пастора церкви, до якої належить абітурієнт.*

* – якщо абітурієнт є пастором, пасторську рекомендацію повинен заповнити керівник обласного об’єднання, а дві інші рекомендації – інші місцеві пастори.

Рекомендації вважаються дійсними протягом року від дати їх написання.

Всі необхідні документи потрібно надати в академічний офіс мінімум за тиждень днів до вибраної абітурієнтом дати вступу. Абітурієнт отримає запрошення на вступні іспити, лише коли будуть вчасно подані всі необхідні для вступу документи.

Вступні іспити проходитимуть дистанційно.

Після подання всіх документів, безпосередньо перед датою вступних іспитів з абітурієнтом зв’яжуться та нададуть детальну інформацію про розклад і порядок проведення іспиту та співбесіди.

Абітурієнт має заздалегідь потурбуватися, щоб у день іспиту він мав доступ до інтернету та мав можливість зв’язатися з приймальною комісією через Zoom.

Вступні іспити складаються з тесту на знання Біблії, української мови і співбесіди з приймальною комісією.

Зарахування в семінарію визначається за результатами тестів і співбесіди. Абітурієнти заохочуються до завершення навчання в інших навчальних закладах до вступу до КБС, оскільки навчання на наших програмах вимагає великих зусиль.

Абітурієнти, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра, будуть допущені до написання тесту на знання Біблії без проходження вступного іспиту з української мови (за умови подання копії відповідних документів).
Слідкуйсте за новинами в наших соцмережах: Instagram, Facebook

З усіх запитань пишіть на телеграм @kts_kyivseminary (063 842 3959). або на ел. адресу registrar@kts.org.ua

 

Вимоги до абітурієнтів з інших країн
КБС з радістю приймає іноземних абітурієнтів. При цьому ваші знання української мови мають дозволяти вам слухати лекції українською, або ж ви маєте бути готові вивчати мову для навчання у нас. Мова, якою ви маєте здавати письмові роботи може узгоджуватися з кожним викладачем окремо. Вступні іспити (тест на знання Біблії та граматика) ви можете здавати на ваш вибір українською або російською мовою. У випадку зарахування студенти-іноземці повинні самостійно забезпечити себе житлом у міжсесійний період або повертатися на цей час додому.

Навчальний план бакалавра

Навчальний план спеціалізованих курсів програми «Біблійні дослідження» враховує біблійний, богословський та практичний аспект підготовки студента до ретельного біблійного дослідження та ефективного служіння передачі біблійної істини. Програма дотримується збалансованого підходу до біблійних досліджень, ефективного служіння і навичок наставництва в помісній церкві.

Курси спеціалізації:

BS 101 Вступ до біблійних досліджень

Курс є вступом до основних дослідницьких питань біблійного богослов’я та тлумачення.

BE 141 Вивчення Євангелія від Матвія

Тлумачення та вивчення Євангелія від Матвія з особливою увагою на аспекти структурного і тематичного розвитку книги. Курс передбачає обговорення застосування набутків дослідження книги в служінні та житті, включаючи особисте застосування і підготовку до проповіді.  

BS 201 Біблійна історія і культура

Курс з біблійної історії презентує огляд історичних періодів, які охоплюють біблійні події, формуючи у студентів базу для спостереження за розвитком біблійної історії, приділяючи особливу увагу таким складнощам біблійної хронології, як датування, та особливостям патріархального періоду, виходу, монархії, полону, а також життю Ісуса і Павла.

BE 120 Вивчення Псалмів

Екзегетика і роз’яснення Книги Псалтир, особлива увага приділяється історичному процесу композиції книги, її літературній структурі і богослов’ю. Розглядаються також важливі для застосування пророчі і пасторські елементи книги.   

BE 371 Вивчення Даниїла і Об’явлення

Вивчення книг Даниїла і Об’явлення, головне місце в якому відводиться їх богословським і пророчим зв’язкам. Акцент робитиметься на важливі історичні і літературні аспекти творів, а також на їх значення для пасторського служіння. 

BE 302 Вивчення Буття

Даний курс є дослідженням книги Буття з особливим акцентом на аналіз основним тем і подій: творіння, потоп, історія патріархів і завіт з Авраамом. Особлива увага приділятиметься важливим історичним і археологічним деталям, що стосуються їх культурного оточення, а також найважливішим богословським концепціям, що знаходяться в ключових розділах книги. 

BS 202 Біблійне богослов’я

Даний курс є вступом до царини біблійного богослов’я. Курс вивчатиме метод біблійного богослов’я, біблійне богослов’я окремих книг Біблії і досліджуватиме богословські теми. 

BE 269 Вивчення Першого послання до коринтян

Курс висвітлює історичний і культурний аспект питань, що обговорюються в Першому посланні до коринтян. Курс надає визначення і аналіз різних богословських тем, які обговорює Павло. Курс передбачає обговорення застосування набутків дослідження книги в служінні та житті, включаючи особисте застосування і підготовку до проповіді. 

BE 244 Вивчення Євангелія від Іванна

Експозиційний огляд Євангелія від Іванна призначений ознайомити студентів з планом, богослов’ям і ціллю книги і запропонувати методи її застосування в служінні. Основні герменевтичні методи будуть використані для дослідження літературних стилів і методів четвертого Євангелія, тлумачення тексту в контексті його історико-граматичної бази і застосування результатів дослідження щодо життя та служіння студентів. 

BE 259 Вивчення Послання до євреїв

Даний курс є богословською експозицією Послання до євреїв, де особлива увага звертається на такі основні теми книги, як: Христос – священник і цар, терпіння і стійкість, а також викуплення Христа.

BS 402 Біблія і сучасний світ

Даний курс розглядає роль Біблії в сучасній думці і суспільстві і вимагає від студентів досліджувати конкретні царини, що становлять особливий інтерес в сфері знань, тлумачення і застосування. 

За бажанням студенти можуть пройти курси з біблійних мов:

NT 205 Основи грецької мови 1

Знайомство з основами граматики грецької мови Нового Заповіту за допомоги підручника Дж. Г. Мейчена. Мета курсу – допомогти студентам вивчати Новій Заповіт тією мовою, якою він був написаний. 

NT 206 Основи грецької мови 2

Даний курс э продовженням вивчення основ граматики грецької мови. Особлива увага надається вивченню дієслів та читанню текстів з Першого послання Іванна.
Пререквізити: NT 205

OT 201 Основи єврейської мови 1

Курс охоплює базові питання єврейської мови: вимову, граматику та навички читання.

ОТ 202 Основи єврейської мови 2

Даний курс є продовженням вивчення основ граматики єврейської мови. Особлива увага надається вивченню дієслів та навичкам читання.
Пререквізити: OT 201.

Біблійно-богословські курси:

GS 101 Вступний курс

Знайомство з академічним життям в Київській богословській семінарії. Центральне місце відведене процесу написання роботи, особливо дослідницької, використанню комп’ютера, програми Microsoft Word, інтернету, бібліотеки, а також розпорядженню часом та творчому мисленню. В курс включено зустрічі та знайомства з директорами програм, викладачами і працівниками семінарії.

GS 102 Граматика

Огляд граматики української і російської мов допомагає прищепити любов до рідної мови та підготувати студентів до вивчення герменевтики, біблійних мов, а також до використання лінгвістичних навичок та знань граматики під час особистого вивчення Біблії.

GS 115 Критичне мислення та письмо 1

Даний курс є вступом до досліджень і критичного мислення. Курс знайомить студентів із процесом проведення дослідження та розвитком логічного судження та аргументації. Більша частина курсу присвячена практичним завданням для формування навичок, необхідних для проведення біблійних та історичних досліджень. Багато завдань курсу орієнтовані на проведення досліджень і розвиток мислення, що можна використовувати як в служінні, так і в академічному дослідженні під час написання дослідницьких робіт.

BE 101 Герменевтика

Практичний курс знайомить студентів з основоположними методами вивчення Біблії і необхідними кроками в її тлумаченні. Мета - допомогти студентам розуміти Біблію, ефективно використовувати її в своєму житті, а далі в своєму служінні (Езд. 7:10).

OT 101 Огляд Старого Заповіту 1

Даний курс є оглядом старозаповітних книг, від Буття до Книги Естер. Огляд включає вивчення важливих критичних, історичних, герменевтичних і богословських питань.

OT 102 Огляд Старого Заповіту 2

Даний курс є оглядом старозаповітних книг, від Книги Йова до Книги пророка Малахії. Огляд включає вивчення важливих критичних, історичних, герменевтичних і богословських питань.

NT 201 Огляд Нового Заповіту 1

Знайомство з періодом між Заповітами та огляд чотирьох Євангелій, Дій, Послань Петра та Іванна. Курс розглядає питання критики, історії, герменевтики і богослов'я в межах кожної книги.

NT 202 Огляд Нового Заповіту 2

Даний курс є продовженням огляду Нового Заповіту. Особлива увага приділяється вступу до Послань Павла, Якова, Євреїв, Юди та Об’явлення, а також змісту даних книг. Цей курс розглядає питання критики, історії, герменевтики і богослов'я в межах кожної книги. Також курс присвячений питанням авторства, датування і мети написання кожної книги.

PT 204 Гомілетика 1

Студенти детально вивчатимуть засади підготовки проповіді і проповідування, що підносить Бога. В курс входять основні кроки складання експозиційних проповідей, починаючи з детальної екзегетики уривка для виведення екзегетичної ідеї, визначення гомілетичної ідеї, складання плану проповіді, додаткового матеріалу (застосування, ілюстрації, переходи, вступ, завершення тощо) і завершуючи двома короткими проповідями перед аудиторією. Особливий акцент робиться на експозиційну проповідь.

PT 304 Гомілетика 2

Курс пропонує поглиблене вивчення теорії усної комунікації та додаткових навичок, необхідних для ефективного служіння через проповідь. Особлива увага приділяється підготовці окремих проповідей, серій проповідей і проповідей з особливих нагод. Студенти також ближче познайомляться з процесом підготовки та стилями проповідування відомих проповідників минулого й сучасності.

GS 301 Публічні виступи

А даному курсі робиться акцент на практичні навички ефективного публічного виступу. Курс вивчає підготовку промови, виступ, усні презентації в різних ситуаціях під час церковних служінь. Студенти дізнаються про динаміку малої групи та про навички, необхідні куратору малої групи. Студенти виявитимуть здатність проводити зібрання малої групи, а також виголосять дві промови, в яких продемонструють ретельну підготовку та вдалий виступ.

TH 201 Богослов’я 1

Курс вивчає вихідні передумови, цілі та засоби вивчення богослов'я. Розглядає вчення про божественне об’явлення людству: різні засоби Божого об’явлення, Біблію як унікальне богонатхненне послання Бога; вчення про безпомилковість і достатність Старого і Нового Заповітів. Також буде вивчатися вчення про існування Бога, Його особисту та триєдину природу, божественні атрибути і працю. Особлива увага приділятиметься функції Отця в творенні і провидінні. Попередні вимоги: BE 101 Герменевтика

TH 202 Богослов’я 2

Курс розглядає питання богословської антропології: створення і вік людства, людина як образ Божий, особливі стосунки між чоловіком і жінкою перед Богом та суспільством, психологічна та фізична складові людини. Також вивчається тема гріховності людини: проблема зла, наслідки гріха і доктрина про першорідний гріх. В останній частині курсу буде розглянуте вчення про ангелів: створення, служіння та призначення ангелів, доктрина про злі ангели, сатану та протистояння віруючої людини сатані та його демонам.

TH 301 Богослов’я 3

иста, Його непогрішність, земне служіння та викупне значення Його страждань, воскресіння і вознесіння. Студенти розглянуть порядок застосування та умови спасіння у Христі: божественні та людські аспекти спасіння (обрання, напередвизначення, покликання, віра, навернення, покаяння); доктрини про відродження, виправдання та освячення.

TH 302 Богослов’я 4

Курс вивчає роботу Духа Святого в справі спасіння у Христі стосовно Церкви, включаючи збудування та ствердження Церкви як Тіла Христового, організацію, функціонування, богослужіння та призначення Церкви відповідно до Божих цілей. Особливий акцент буде зроблено на природі та практичному застосуванні духовних дарів відповідно до призначення Церкви. Розкриватиметься Божа мета стосовно Царства та майбутні події, пов’язані з долею історії та окремих осіб, включаючи різні стадії другого пришестя Христа, тисячолітнє царювання Христа, воскресіння людей, суди та вічне місто. 

CH 301 Історія Церкви 1

Даний курс пропонує огляд історії Церкви від її заснування до початку Реформації. Студенти дізнаються про життя та богослов'я християнської церкви, а також про головні події, що сформували Західну та Східну Церкву в перші 1 500 років.

CH 302 Історія Церкви 2

Даний курс розглядає історію, життя та богослов'я християнської Церкви в Європі та Північній Америці від Реформації до наших днів. Окрім цього, студенти познайомляться з важливими провідниками та подіями часів Реформації та після неї, а також дізнаються про основні рухи богословської думки останніх 500 років.

WM 410 Всесвітні місії і Церква

Даний курс покликаний скеровувати наших майбутніх пасторів, молодіжних керівників, вчителів та інших служителів до більш місіонерського погляду на служіння і церкву.

BE 146 Експозиція Послання до римлян

Курс є вивченням Послання до римлян з метою розуміння аргументації і змісту даного твору. Студенти будуть ознайомленні з різними богословськими темами і їх представленням у листі. Особлива увага буде зосереджена на історико-культурному контексті та меті написання послання.

PT 306 Духовне керівництво для жінок

Даний курс розроблений для студенток, які виконують лідерські обов’язки в місцевих церквах та бажають зростати в духовному житті. Курс допоможе їм оцінити свої сильні та слабкі сторони, мотиви, вміння поводитися зі Словом Божим, а також соціальні навички в роботі з іншими віруючими. Курс дає можливість студенткам зростати в лідерських навичках завдяки інструментам вирішення проблем, підтримування «вогню» та зростання в основних духовних дисциплінах.

PT 302 Біблійне душеопікунство

Даний курс пропонує загальний вступ в особисте служіння душеопікунства. Початок курсу присвячений обговоренню основоположних принципів біблійного консультування, які виокремлюють його з-поміж інших систем консультування. Після цього курс відстежує та дає оцінку сучасній історії руху біблійного душеопікунства. Курс також пояснює динаміку біблійних змін та презентує головні складові процесу біблійного консультування (душеопікунства), щоб студент зміг отримати практичну, побудовану на Біблії, схему для допомоги людям. Особлива увага буде приділятися таким важливим аспектам: як побудувати стосунки під час душеопіки, як подарувати надію, як збирати та тлумачити інформацію та як мотивувати людину прагнути довготривалих змін. Врешті буде вивчатися низка найбільш розповсюджених проблем, з якими стикаються потребуючі душеопікунства.

PT 402 Християнське богослов’я і духовне життя

Курс призначений для того, щоб допомогти студентам зрозуміти, яку роль відіграє Святий Дух, Писання, богослов'я, церква, духовні дисципліни, поклоніння, власні бажання і воля в духовному зростанні й ефективності служіння. Звертається увага на наступні питання: «Який вплив на інших здійснює характер? Якими мають бути наші заохочення до святості? Чи задоволений Бог нами, якщо ми не досконалі?» Студенти познайомляться з розумінням духовності в різних конфесіях і традиціях християнства, як стимул до більшого уподібнення до Христа.

PT 401 Eтика

Курс презентує огляд принципів християнської поведінки, представленої в Писанні, історії Церкви і сучасному християнстві. Практична мета курсу полягає в тому, щоб допомогти студентам оцінити та розвинути власний характер, а також сформувати духовні цінності, які визначатимуть метод та мотивацію в служінні для того, щоб готувати бездоганних учнів. Будуть розглядатися важливі питання сучасності: аборти, евтаназія, генетика тощо.

Навчальний план молодшого бакалавра

Навчальний план спеціалізованих курсів програми «Біблійні дослідження» враховує біблійний, богословський та практичний аспект підготовки студента до ретельного біблійного дослідження та ефективного служіння передачі біблійної істини. Програма дотримується збалансованого підходу до біблійних досліджень, ефективного служіння і навичок наставництва в помісній церкві.

Курси спеціалізації:

BS 101 Вступ до біблійних досліджень

Курс є вступом до основних дослідницьких питань біблійного богослов’я та тлумачення.

BE 141 Вивчення Євангелія від Матвія

Тлумачення та вивчення Євангелія від Матвія з особливою увагою на аспекти структурного і тематичного розвитку книги. Курс передбачає обговорення застосування набутків дослідження книги в служінні та житті, включаючи особисте застосування і підготовку до проповіді.

BE 120 Вивчення Псалмів

Екзегетика і роз’яснення Книги Псалтир, особлива увага приділяється історичному процесу композиції книги, її літературній структурі і богослов’ю. Розглядаються також важливі для застосування пророчі і пасторські елементи книги.

BE 302 Вивчення Буття

Даний курс є дослідженням книги Буття з особливим акцентом на аналіз основним тем і подій: творіння, потоп, історії патріархів і завіт а Авраамом. Особлива увага приділятиметься важливим істеричним і археологічним деталям, що стосуються їх культурного оточення, а також найважливішим богословським концепціям , що знаходяться в ключових розділах книги. 

BS 202 Біблійне богослов’я

Даний курс є вступом до царини біблійного богослов’я. Курс вивчатиме метод біблійного богослов’я, біблійне богослов’я окремих книг Біблії і досліджуватиме богословські теми.

BE 269 Вивчення Першого послання до коринтян

Курс висвітлює історичний і культурний аспект питань, що обговорюються в Першому посланні до коринтян. Курс надає визначення і аналіз різних богословських тем, які обговорює Павло. Курс передбачає обговорення застосування набутків дослідження книги в служінні та житті, включаючи особисте застосування і підготовку до проповіді. 

BE 244 Вивчення Євангелія від Іванна

Експозиційний огляд Євангелія від Іванна призначений ознайомити студентів з планом, богослов’ям і ціллю книги і запропонувати методи її застосування в служінні. Основні герменевтичні методи будуть використані для дослідження літературних стилів і методів четвертого Євангелія, тлумачення тексту в контексті його історико-граматичної бази і застосування результатів дослідження щодо життя та служіння студентів.

BS 402 Біблія і сучасний світ

Даний курс розглядає роль Біблії в сучасній думці і суспільстві і вимагає від студентів досліджувати конкретні царини, що становлять особливий інтерес в сфері знань, тлумачення і застосування.

Біблійно-богословські курси:

GS 101 Вступний курс

Знайомство з академічним життям в Київській богословській семінарії. Центральне місце відведене процесу написання роботи, особливо дослідницької, використанню комп’ютера, програми Microsoft Word, інтернету, бібліотеки, а також розпорядженню часом та творчому мисленню. В курс включено зустрічі та знайомства з директорами програм, викладачами і працівниками семінарії.

OT 101 Огляд Старого Заповіту 1

Даний курс є оглядом старозаповітних книг, від Буття до Книги Естер. Огляд включає вивчення важливих критичних, історичних, герменевтичних і богословських питань. 

NT 201 Огляд Нового Заповіту 1

Знайомство з періодом між Заповітами та огляд чотирьох Євангелій, Дій, Послань Петра та Іванна. Курс розглядає питання критики, історії, герменевтики і богослов'я в межах кожної книги. 

TH 201 Богослов’я 1

Курс вивчає вихідні передумови, цілі та засоби вивчення богослов'я. Розглядає вчення про божественне об’явлення людству: різні засоби Божого об’явлення, Біблію як унікальне богонатхненне послання Бога; вчення про безпомилковість і достатність Старого і Нового Заповітів. Також буде вивчатися вчення про існування Бога, Його особисту та триєдину природу, божественні атрибути і працю. Особлива увага приділятиметься функції Отця в творенні і провидінні.

TH 301 Богослов’я 3

Курс вивчає особу та працю Ісуса Христа: суть втілення, непорочне зачаття, реальність людської природи Ісуса Христа, Його непогрішність, земне служіння та викупне значення Його страждань, воскресіння і вознесіння. Студенти розглянуть порядок застосування та умови спасіння у Христі: божественні та людські аспекти спасіння (обрання, напередвизначення, покликання, віра, навернення, покаяння); доктрини про відродження, виправдання та освячення. 

CH 302 Історія Церкви 2

Даний курс розглядає історію, життя та богослов'я християнської Церкви в Європі та Північній Америці від Реформації до наших днів. Окрім цього, студенти познайомляться з важливими провідниками та подіями часів Реформації та після неї, а також дізнаються про основні рухи богословської думки останніх 500 років. 

WM 410 Всесвітнє місіонерство і Церква

 
Даний курс покликаний скеровувати наших майбутніх пасторів, молодіжних керівників, вчителів та інших служителів до більш місіонерського погляду на служіння і церкву.

PT 402 Християнське богослов’я і духовне життя

Курс призначений для того, щоб допомогти студентам зрозуміти, яку роль відіграє Святий Дух, Писання, богослов'я, церква, духовні дисципліни, поклоніння, власні бажання і воля в духовному зростанні й ефективності служіння. Звертається увага на наступні питання: «Який вплив на інших здійснює характер? Якими мають бути наші заохочення до святості? Чи задоволений Бог нами, якщо ми не досконалі?» Студенти познайомляться з розумінням духовності в різних конфесіях і традиціях християнства, як стимул до більшого уподібнення до Христа.